Nôl i Plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o niwed

Awgrymiadau Ymarfer: Rhwystrau Posib i Adnabod ac Adrodd am Gamdriniaeth ac Esgeulustod

Does dim esgusodion i ymarferwyr fethu â chyflawni eu dyletswyddau, o ran eu dyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o niwed. Fodd bynnag, gall ffactorau goddrychol ddylanwadu ar wneud penderfyniadau yn y cyfnod hwn.

Y mae’r rhain yn cynnwys:

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch â’r Person Diogelu Dynodedig neu eich rheolwr.

Dylai rheolwyr ac arweinwyr dynodedig yn wastad ymchwilio i unrhyw ffactorau goddrychol a all fod yn dylanwadu ar benderfyniadau ymarferwyr.

Mwy o Wybodaeth:

Walsh W and Jones L Factors that Influence Child Abuse Reporting: A Survey of Child-Serving Professionals (Cyrchwyd 19/7/2019)

You Gov Barriers to Reporting Child Abuse (Cyrchwyd 19/7/2019)